Wczytywanie...

Praca Gdynia — aktualne oferty pracy w Gdyni

Jobsfera Gdańsk

Praca w Gdyni to szansa nie tylko na atrakcyjne zarobki w sezonie letnim, ale również wiele ofert całorocznego zatrudnienia. Gdynia to jedno z miast centralnych aglomeracji trójmiejskiej oraz ważny ośrodek turystyczny i przemysłowy województwa pomorskiego. Co warto wiedzieć o lokalnym rynku pracy?

Praca w Gdyni — charakterystyka miasta

Gdynia to miejscowość na prawach powiatu, wchodząca w skład Trójmiasta (Gdańsk — Sopot — Gdynia), które jest centralnym ośrodkiem całej aglomeracji trójmiejskiej. Metropolię tworzą także miasta położone w niedalekiej odległości od Trójmiasta, w tym m.in. Wejherowo, Tczew czy Pruszcz Gdański. Jako jeden z głównych ośrodków w województwie pomorskim, Gdynia stanowi lokalne centrum gospodarcze, turystyczne, edukacyjne i kulturowe.

Miejscowość ma bezpośredni dostęp do basenu Morza Bałtyckiego. Z ponad 244 tys. mieszkańców Gdynia zajmuje 12. miejsce pod względem najliczniej zaludnionych miast w Polsce. Zgodnie z trendem ogólnokrajowym, również w Gdyni obserwowane jest sukcesywne starzenie się społeczeństwa. Co ciekawe, Gdynia zajęła pierwsze miejsce w plebiscycie serwisu Otodom na najszczęśliwsze miasto kraju.

Respondenci badania wskazali m.in., że mają zapewnioną bliskość terenów zielonych, sklepów oraz dogodną komunikację miejską. Swoją siedzibę w Gdyni ma m.in. przewoźnik kolejowy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, obsługujący połączenia na terenie województwa pomorskiego. Jako jeden z nielicznych ośrodków w całym kraju miasto posiada także sieć trolejbusową.

Turystyka w Gdyni: atrakcje i tereny zielone

Gdynię cechuje rozbudowana baza noclegowa, kilka kilometrów piaszczystych plaż z 4 strzeżonymi letnimi kąpieliskami oraz rozległe nadmorskie tereny spacerowe, m.in. Skwer Kościuszki, czyli reprezentacyjna ulica miasta. Przy Molu Południowym cumują znane pływające jednostki muzealne: niszczyciel “ORP Błyskawica”, który uczestniczył w działaniach podczas II wojny światowej oraz żaglowiec “Dar Pomorza”.

Gdynia i okolice miasta posiadają pagórkowaty, polodowcowy krajobraz. Liczne są tu tereny zielone, turystyczne szlaki piesze i rowerowe. W granicach administracyjnych miasta, jak i w jego okolicach, został wytyczony Trójmiejski Park Krajobrazowy, trzy rezerwaty przyrody oraz kilkadziesiąt pomników przyrody. Pozostałe atrakcje miasta to m.in.:

 • Akwarium Gdyńskie — ogród zoologiczny,
 • Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego,
 • ruiny niemieckiej torpedowni,
 • InfoBox Gdynia — budynek z tarasem widokowym,
 • wzgórze Kamienna Góra,
 • molo w Orłowie,
 • Klif Orłowski i Kępa Redłowska,
 • Domek Żeromskiego.

Gdynia – kultura

W Gdyni działają liczne instytucje kulturalne, m.in. kina, teatry, galerie sztuki, muzea i biblioteki. “Cuda Wianki” to coroczny festiwal inaugurujący sezon letni w mieście. Gdynia jest również gospodarzem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz innych cyklicznych przedsięwzięć z dziedziny teatru, tańca, muzyki oraz sztuk wizualnych. Od 2006 roku w mieście przyznaje się również Nagrodę Literacką Gdynia.

Bezrobocie w Gdyni — statystyki Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni podaje, że w sierpniu 2022 roku stopa bezrobocia wyniosła w mieście 2%. To spadek o dokładnie jeden punkt procentowy w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku. Gdynia to jedno z miast kraju, w którym bezrobocie utrzymuje się na jednym z najniższych, notowanych poziomów.

Ponad połowę zarejestrowanych osób bezrobotnych stanowią kobiety, a niemal 1/4 to matki dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia. Najwięcej nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gdyni to osoby w wieku od 35 do 44 lat, posiadające wykształcenie wyższe oraz staż pracy nieprzekraczający jednego roku.

Struktura zatrudnienia w Gdyni – główne gałęzie przemysłu

W gdyńskiej strukturze zatrudnienia dominuje przemysł, który, według najnowszego Rocznika Statystycznego Gdyni, grupuje około 19,3% wszystkich aktywnych zawodowo mieszkańców miasta. Najważniejsze gałęzie produkcji to w Gdyni m.in. przemysł portowo-stoczniowy, spożywczy, budowlany, elektroniczny, telekomunikacyjny oraz kolejowo-tramwajowy. Na znaczeniu zyskuje także sektor finansowy i nowoczesnych technologii. Bardzo dużo pracowników, znacznie więcej, niż w większości pozostałych miast kraju, zrzesza również transport i gospodarka magazynowa – 14,8%.

Edukacja zajmuje 11,9% gdyńskiej struktury zatrudnienia. Zbliżony wynik 10,9% osiąga także handel i naprawa pojazdów samochodowych. W Gdyni funkcjonują liczne galerie handlowe m.in. “Riviera”, Centrum Kwiatkowskiego, Galeria Szperk, Centrum Rodzinne Witawa, czy też Centrum Handlowe Batory. Stosunkowo wiele osób podejmujących pracę w Gdyni działa w sektorze publicznym. Tzw. budżetówka to 32,9% wszystkich podmiotów zatrudniających w mieście.

Wśród odpowiednio wykwalifikowanych mieszkańców popularna jest m.in. praca w Urzędzie Morskim w Gdyni. Najmniej pracowników grupuje rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz niesklasyfikowana działalność usługowa. Obie te dziedziny zajmują jedynie kolejno 0,2% i 0,5% gdyńskiej struktury zatrudnienia. Urząd Statystyczny Gdańska we współpracy z Urzędem Miejskim Gdyni informują także, że mały procent pracowników, bo dokładnie 1,2%, podejmuje w Gdyni działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Gdynia – istotni pracodawcy

Wśród przedsiębiorstw działających w Gdyni, które mają istotny wpływ na lokalną gospodarkę i rynek zatrudnienia, warto wymienić m.in.:

 • Multimedia Polska S.A. – jeden z czołowych dostawców usług multimedialnych w kraju,
 • Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – znaczący pracodawca z branży energetycznej,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – firma, która zajmuje się produkowaniem i dostarczaniem wody, odbiorem, oczyszczaniem i utylizacją ścieków, a także eksploatacją i konserwacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Świadczy ona również usługi w zakresie badań i analiz technicznych dotyczących wody i ścieków oraz napraw i legalizacji przyrządów do pomiarów i kontroli przepływu wody,
 • Best S.A. – jeden z liderów w branży windykacyjnej w Polsce,
 • SMT S.A. – holding firm działających w obszarze outsourcingu technologicznego, procesowego i sprzedaży,
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. – port w Gdyni to jeden z głównych portów południowego Bałtyku,
 • C. Hartwig Gdynia S.A. – jedno z najstarszych polskich przedsiębiorstw spedycyjnych, zajmujące się spedycją i transportem morskim, lotniczym, drogowym oraz o zasięgu międzynarodowym,
 • DNV Poland — firma zajmująca się m.in. wewnętrznymi kontrolami klasyfikacyjnymi i technicznymi oraz świadcząca usługi doradcze dla przemysłu morskiego, branży ropy i gazu oraz energetyki,
 • RADMOR S.A. – producent i dostawca nowoczesnych urządzeń łączności dla wojska,
 • Vectra S.A. – jeden z największych w Polsce operatorów telewizji kablowej.

To właśnie od wyżej wymienionych firm pochodzi niejedno ogłoszenie o pracę w Gdyni. Ciekawostką jest, że ul. Chylońska to najliczniej zamieszkana ulica w Gdyni. Przebywa tu najwięcej osób na stałe zameldowanych w mieście, licznie poszukujących pracy w Gdyni Chyloni, czyli dzielnicy popularnej pod względem poszukiwania zatrudnienia.

Gdynia – gospodarka morska

Z uwagi na położenie geograficzne przy basenie Morza Bałtyckiego, gospodarka Gdyni, od początków powstania miasta, zawsze miała silny charakter morski, dlatego też praca na statku w Gdyni to nie tylko egzotyczne marzenie osób marzących o karierze marynarza, ale codzienna rzeczywistość zawodowa wielu mieszkańców wybrzeża.

Port Morski Gdynia to trzeci największy polski port i drugi pod względem przeładunku. Specjalizuje się w obsłudze kontenerów, ale jest także m.in. głównym portem pasażerskim Trójmiasta. Umowa o pracę w Porcie w Gdyni i praca w BTC Gdynia (Bałtyckim Terminalu Kontenerowym) czeka na wielu specjalistów, m.in. technicznych, ds. jakości, projektów unijnych oraz z obszaru marketingu i branży kolejowej.

Wciąż obecny jest tu również przemysł naprawczy i wytwórczy statków. Miejsca pracy w stoczni w Gdyni zapewnia m.in. PGZ Stocznia Wojenna oraz Shiprepair Yard “NAUTA” S. A. Z gdyńskim portem morskim sąsiaduje samodzielny Port Wojenny Gdynia, będący jedną z morskich baz wojskowych NATO.

Gdyńska strefa przyjazna inwestorom i innowacyjnym gałęziom biznesu

W Gdyni Redłowo zlokalizowany jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia. To instytucja, której zadaniem jest m.in. stwarzanie dogodnych warunków dla inwestorów i przyciąganie przedsiębiorstw.

PPNT Gdynia dba również o naukowo-biznesowo-technologiczny rozwój Pomorza. To ważne miejsce na gdyńskim rynku pracy. Zatrudnienie w około 250 firmach znajdują tu pracownicy z miasta oraz jego bliższych i dalszych okolic. PPNT Gdynia zrzesza przedsiębiorstwa m.in. z branży:

 • automatyki i robotyki,
 • biotechnologii,
 • designu,
 • ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne),
 • ochrony środowiska,
 • technologii interaktywnych.

Ciekawostką jest fakt, że to firmy działające właśnie w PPNT Gdynia są odpowiedzialne za stworzenie znanego syntezatora mowy Ivona Software.

Praca w Gdyni a lokalne zaplecze edukacyjne

W Gdyni funkcjonują publiczne i prywatne szkoły wyższe. W pierwszej grupie znajduje się m.in. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą przy ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 69 oraz Uniwersytet Morski przy ul. Morskiej 81/87. Uczelnie te oferują zarówno studia wojskowe, jak i cywilne. Kształcą specjalistów związanych nie tylko z dziedziną gospodarki morskiej.

Wśród prywatnych uczelni mających swoje siedziby w Gdyni warto wymienić m.in.:

 • Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (ul. Kielecka 7),
 • Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni (ul. Armii Krajowej 46),
 • Wyższą Szkołę Bankową w Gdyni (ul. Śląska 35/37).

Gdynia – statystyczne zarobki

Statystyczne miesięczne wynagrodzenie brutto przeciętnej osoby zatrudnionej w Gdyni w 2020 roku wyniosło około 5,8 tys. zł. Stawki zarobków determinuje nie tylko sam rodzaj pracy. Wiele zmiennych i indywidualnych czynników wpływa na poziom wynagrodzeń, jakie oferuje swoim mieszkańcom Gdynia.

Specjalista może otrzymać tu wypłatę wynoszącą średnio nawet więcej niż 10,2 tys. zł brutto miesięcznie, bo takie były w 2020 roku, według Rocznika Statystycznego Gdyni, średnie zarobki w prywatnym sektorze działalności finansowej i ubezpieczeniowej. To branża, która jest zdecydowanie najlepiej opłacalna w mieście.

Na drugim miejscu znajduje się informacja i komunikacja, a zatem również pracownicy działów IT. W 2020 roku mogli liczyć na średnio 8,1 tys. zł brutto miesięcznie. Oto jak przedstawia się struktura średnich miesięcznych płac z 2020 roku w pozostałych branżach funkcjonujących w Gdyni:

 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 5,8 tys. zł brutto,
 • przemysł – 6,4 tys. zł brutto w sektorze publicznym i 5,8 zł brutto w prywatnym,
 • przetwórstwo przemysłowe – 6,1 tys. zł brutto w sektorze publicznym i 5,8 tys. zł brutto w sektorze prywatnym,
 • budownictwo – 5,3 tys. zł brutto,
 • handel i naprawa pojazdów samochodowych – 5,9 tys. zł brutto w sektorze publicznym i 4,9 tys. zł brutto w sektorze prywatnym,
 • transport i gospodarka magazynowa – 5,9 tys. zł brutto w sektorze publicznym i 6,7 tys. zł brutto w sektorze prywatnym,
 • zakwaterowanie i gastronomia – 3,1 tys. zł brutto,
 • obsługa rynku nieruchomości – 6,9 tys. zł brutto w sektorze publicznym i 4,9 tys. zł brutto w sektorze prywatnym,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 7,3 tys. zł brutto w sektorze publicznym i 6,7 tys. zł brutto w sektorze prywatnym,
 • administrowanie i działalność wspierająca – 4,5 tys. zł brutto,
 • administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 5,7 tys. zł brutto,
 • edukacja – 5,3 tys. zł brutto w sektorze publicznym i 4,2 tys. zł brutto w sektorze prywatnym,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 4,8 tys. zł brutto w sektorze publicznym i 5,5 tys. zł brutto w sektorze prywatnym,
 • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 4,8 tys. zł brutto w sektorze publicznym i 5,4 tys. zł brutto w sektorze prywatnym,
 • pozostała działalność usługowa – 4,3 tys. zł brutto miesięcznie.

Gdynia – praca od zaraz

“Barometr Zawodów” to badanie monitorujące lokalne rynki pracy i wskazujące, które zawody będą w danym okresie z wielkim prawdopodobieństwem najbardziej poszukiwane, a w których profesjach może zabraknąć ofert pracy.

W Gdyni obecnie w najlepszej sytuacji są m.in. fachowcy techniczni. W związku z głębokim i długoletnim deficytem wykwalifikowanych pracowników m.in. branży ogólnobudowlanej, na stabilną pracę od ręki w Gdyni mogą liczyć przede wszystkim:

 • betoniarze i zbrojarze,
 • robotnicy budowlani,
 • cieśle i stolarze budowlani,
 • elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy,
 • lakiernicy,
 • monterzy instalacji budowlanych,
 • monterzy konstrukcji metalowych,
 • monterzy okien i szklarze,
 • murarze i tynkarze,
 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,
 • operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych,
 • pracownicy ds. budownictwa drogowego i kolejowego,
 • pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie,
 • robotnicy obróbki drewna i stolarze,
 • spawacze,
 • ślusarze,
 • tapicerzy.

Niedobory w kadrach notuje również gdyńska branża HoReCa (zakwaterowań i gastronomii). Miasto przyjmie do pracy, nie tylko sezonowej, większą liczbę:

 • pomocy kuchennych,
 • sprzątaczek i pokojowych,
 • kelnerów i barmanów,
 • kucharzy,
 • piekarzy.

Praca od ręki w Gdyni

Na liście zawodów deficytowych znajduje się także kilka stanowisk związanych z lokalną branżą produkcyjną:

 • przetwórcy mięsa i ryb,
 • krawcy i pracownicy produkcji odzieży,
 • operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • operatorzy obrabiarek skrawających,
 • pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych,
 • pracownicy poligraficzni,
 • pracownicy przetwórstwa metali,
 • specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki.

Nie tylko w Gdyni, ale również w całej Polsce, wzrasta zapotrzebowanie na pracowników branży medyczno-opiekuńczej. Między innymi na:

 • ratowników medycznych,
 • fizjoterapeutów i masażystów,
 • lekarzy,
 • opiekunki dziecięce,
 • opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych,
 • pielęgniarki i położne,
 • psychologów i psychoterapeutów.

Gdynia – kogo pilnie poszukują pracodawcy?

Kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierów oraz zaopatrzeniowców i dostawców przyjmą w Gdyni m.in. liczne firmy transportowo-logistyczno-spedycyjne. Poza tym poszukiwani są także:

 • pracownicy służb mundurowych,
 • biolodzy i biotechnolodzy,
 • gospodarze obiektów, dozorcy, woźni i portierzy,
 • listonosze i kurierzy,
 • nauczyciele przedszkoli,
 • ogrodnicy i sadownicy,
 • pedagodzy,
 • pracownicy administracyjni i biurowi,
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości.

Praca biurowa w Gdyni czeka również m.in. w finansach i obsłudze klienta. Zatrudnienie znajdą:

 • pracownicy myjni, pralni i prasowalni,
 • pracownicy sprzedaży internetowej,
 • pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy i teleankieterzy,
 • projektanci i administratorzy baz danych, programiści,
 • sekretarki i asystenci,
 • specjaliści ds. finansowych,
 • specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży,
 • sprzedawcy i kasjerzy,
 • windykatorzy.

W tych zawodach może zabraknąć ofert pracy w Gdyni

Szukasz pracy w Gdyni? Niestety możliwe, że nie znajdziesz jej jako:

 • architekt lub urbanista,
 • ekonomista,
 • filozof, historyk, politolog, kulturoznawca,
 • inżynier mechanik,
 • plastyk, dekorator wnętrz lub konserwator zabytków,
 • pracownik biura podróży i obsługi turystycznej.

“Barometr Zawodów” podaje, że na gdyńskim rynku pracy funkcjonuje obecnie zbyt wielu przedstawicieli wymienionych wyżej profesji. Lokalni pracodawcy nie są w stanie zapewnić adekwatnej ilości miejsc pracy właśnie dla tych specjalistów.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni — oferty pracy i zakres udzielanej pomocy

Wszystkim poszukującym pracy w regionie może pomóc m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, który mieści się przy ul. Hugo Kołłątaja 8. Zakres godzin, w których przyjmowani są interesanci, można sprawdzić pod adresem gdynia.praca.gov.pl.

Na stronie zamieszczone są również szczegółowe informacje dotyczące wszystkich usług oferowanych i realizowanych przez urząd, a także instrukcja, jak załatwić swoją sprawę w całości elektronicznie. Z pracownikiem urzędu da się skontaktować pod numerem telefonu: 58 776 12 28. Pomoc urzędu pracy obejmuje m.in.:

 • pośrednictwo pracy,
 • doradztwo zawodowe,
 • świadczenia pieniężne,
 • kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje.

Jak informuje Ewa Andziulewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, oferta Urzędu Pracy jest szeroka i powinni zainteresowac się nią również pracodawcy, gdyż na współpracy z Urzędem mogą wiele zaoszczędzić.

Gdzie szukać pracy w Gdyni?

Ogłoszenia o pracę pochodzące od jednostek organizacyjnych Gdyni znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (BIP Gdynia praca). Własną bazę ofert posiadają także liczne agencje pracy z Gdyni, które oferują m.in. pracę za granicą (np. Niemcy lub Holandia), pracę dodatkową, dorywczą, tymczasową, drobną pracę biurową, pracę dla studenta, pracę sezonową, pracę dla nieletnich, pracę na weekendy, pracę chałupniczą, pracę dla emerytki itp.

Oferty pracy z Gdyni i okolic grupuje również serwis JobsferaGdansk.pl. To strona, która publikuje ogłoszenia, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Portal posiada także wygodny sposób na filtrowanie ofert, który bierze pod uwagę kwestie najważniejsze dla każdej osoby poszukującej zatrudnienia. Można wybrać tu stanowisko, miejsce pracy (nie tylko województwo pomorskie i Gdynia, ale także np. Pruszcz Gdański, Wejherowo, Tczew, Sopot, Gdańsk czy nawet Malbork), typ preferowanej umowy (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt B2B itp.), formę etatu (część etatu lub pełny), a nawet tzw. widełki akceptowalnego wynagrodzenia.

Co więcej, JobsferaGdansk.pl wysyła powiadomienia o każdej nowej ofercie pracy, co daje zapewnienie, że użytkownik strony nie przegapi żadnej szansy na zatrudnienie. Niestety nie każdy opis pracy zawarty w ofercie odpowiada realnym warunkom, które nowozatrudniona osoba zastaje w danej firmie. Forum JobsferaGdansk.pl to m.in. weryfikacja zapewnień pracodawców i rzeczywistości. Strona pozwala na zapoznanie się z opiniami i informacjami publikowanymi przez byłych i obecnych pracowników tysięcy zakładów pracy z całego kraju.

Każdy kandydat przeczyta tu m.in. o tym, czy będzie pracował na podstawie umowy o pracę czy może innej, jak dokładnie przebiega wybrany proces rekrutacyjny, czy atmosfera w pracy jest miła, jakie są stawki przyznawanych zarobków i wiele, wiele innych. To nieocenione źródło bardzo ważnych informacji, które pozwalają na świadomy wybór najlepszej propozycji zatrudnienia.

Praca dodatkowa w Gdyni, zdalna i dla studenta

Praca dodatkowa w Gdyni możliwa jest przede wszystkim w branży gastronomicznej, zakwaterowań i w handlu. To także zaspokajanie potrzeb klientów w obsłudze. Taka praca dorywcza w Gdyni może być również m.in. pracą przy sprzątaniu.

Z uwagi na położenie geograficzne miasta i jego walory turystyczne praca sezonowa w Gdyni jest dostępna zwłaszcza latem. Wówczas na rynku funkcjonuje niejedna oferta pracy tymczasowej z zakwaterowaniem.

W sezonie w Gdyni czeka także praca dla nieletnich oraz praca dla studenta. Uczniowie mogą jednak szukać zatrudnienia także całorocznie i, w zależności od ich dyspozycyjności, podjąć np. pracę na weekendy w Gdyni. Pozwoli im to nie tylko na dodatkowy zarobek, ale i na zdobycie doświadczenia i budowanie bogatego CV. Warto pamiętać, że dla niektórych studentów stawka brutto, w przypadku umów zlecenia, jest również stawką netto.

Praca dla emerytki z Gdyni to, np. praca chałupnicza przy krawiectwie albo praca na stanowisku pomoc nauczyciela, odbieranie dzieci z przedszkola itp. Emeryt może pracować m.in. jako pracownik ochrony.

Szeroko dostępne są również drobne prace biurowe w Gdyni. Na popularności zyskuje także praca zdalna w Gdyni. Pracownik fizyczny, w zależności od tego, jakie posiada umiejętności techniczne, znajdzie pracę fizyczną w Gdyni m.in. na placach budowy, w halach produkcyjnych lub przy usługach remontowo-wykończeniowych.