Wczytywanie...

Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.

Gdańsk

Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku rozpoczął działalność w lipcu 1992 roku. Firma wyodrębniona została w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa komunalnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 1991 XXXVII/236/91. W rezultacie w Gminie Gdańsk, rozdzielono gospodarkę odpadami i ich utylizację od funkcji oczyszczania miasta i przewozu odpadów.

Od 1973 roku w miejscu naszego zakładu funkcjonowało składowisko odpadów komunalnych. Dopiero w lipcu 1992 roku utworzono Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku. Od tego czasu zajmujemy się bezpiecznym zagospodarowywaniem i utylizacją odpadów komunalnych. 

W 2008 roku zakład przystąpił do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańsku”.  Realizując je dokonaliśmy prawdziwego skoku cywilizacyjnego. W ramach tej inwestycji powstały najważniejsze do dziś obiekty: sortownia i kompostownia tunelowa, nowa uszczelniona kwatera składowania odpadów, bioelektrownia, podczyszczalnia odcieków oraz magazyn odpadów niebezpiecznych i warsztaty. Inwestycja finansowana była ze środków Unii Europejskiej. Projekt ten przeniósł gdańską gospodarkę odpadami na zupełnie inny pułap, dostosowując ją nie tylko do wymogów prawa unijnego, ale też wysokich standardów technologicznych.

W 2019 roku przy wsparciu środków europejskiej rozpoczęto budowę drugiej, hermetycznej kompostowni. Dzięki tej instalacji wzrosła zdolność przerobowa zakładu w zakresie zagospodarowywania odpadów BIO. Instalacja pozwoliła też na produkcję pełnowartościowych produktów do polepszania gleby jakimi są SK-8 i SK-9. Ten ostatni nazywany przez nas Czarnym Złotem Ogrodników.

W 2021 roku rozpoczęła się modernizacja sortowni. Po zakończeniu modernizacji w naszym mieście będzie najnowocześniejszy tego typu obiekt na terenie kraju. A wszystko to za sprawą zainstalowanych najnowszej generacji separatorów optycznych, które są „sercem” zmodernizowanej instalacji. Przechodzimy tym samym z sortowania półautomatycznego na sortowanie w pełni automatyczne z ręcznym doczyszczaniem. Inwestycja ta prowadzona jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. 

Jak widać konsekwentnie zmierzamy do tego, aby stać się nowoczesnym centrum Odzysku i Recyklingu.

Pozostałe oferty

Dodane przez Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.

Branża
Spółki Miejskie
Liczba pracowników
100
Założone w
1992
Miasto
Gdańsk